İki aşamalı doğrulama kullanıyorsanız kurtarma anahtarını iyi saklayın